Tiến độ xây dựng dự án The Venice City

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE VENICE CITY

  • Tháng 7/2022: tiến độ xây dựng toàn dự án ước tính đạt 70% tổng khối lượng, hệ thống đường nội khu đã được trải nhựa, hệ thống điện – nước ngầm đã được hoàn thiện.